Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Poznania do 31.08.2022.

Cena za żłobek w zajęciami oraz wyżywieniem wynosi 1025 zł.

Jednorazowe wpisowe w wysokości 620 zł

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki wraz ze zmianą z dnia 12 grudnia 2017r uchwała Nr LIII/851/2017 od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021 r Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja( dofinansowanie) wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne